»
» Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost AutoTeimer s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím.

Veškerá shromažďovaná a zpracovávaná osobní data jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a jsou získávána s Vaším souhlasem při registraci v našem obchodě. Tato data jsou nezbytná pro realizaci obchodní transakce.

Společnost AutoTeimer s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00056364, veškerá data získaná od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Dále jsou pak některá data předávána společnostem Heureka, které je používají v rámci výzkumu spokojenosti zákazníků společnosti AutoTeimer s.r.o.

Společnost AutoTeimer s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Pokud zákazník zvolí úhradu ceny objednaného zboží spotřebitelským úvěrem, souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté firmě AutoTeimer s.r.o. za účelem uzavření kupní smlouvy mohou být předány společnosti Home Credit a.s., Moravské nám. č. 249/8, 602 00 Brno pro účely vyplnění formuláře žádosti o úvěr, případně dalších souvisejících dokumentů na www stránkách společnosti Home Credit a.s.