»
» Záruky

Záruky

Ze zákona je spotřebitel/nepodnikatel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, od převzetí zboží.

Záruční list

Jako záruční list slouží faktura dodána spolu se zbožím.